Tradiční tesařství

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Altán Lomnice